Andreas Erici Uranius
död 1661
Andreas Erici Uranius
f.
Deje N Ullerud

d.1661
Grava

Kyrkoherde i GravaBiografi ] [ Barn ]

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]
Andreas Erici Uranius,
född i Deje N Ullerud, död 1661 i Grava. Kyrkoherde i Grava.

Följande är citerat fån Carin Widéns släktutredning:

Enligt Anders Edestams Karlstads stifts herdaminne del 2 sid 100:
"Student i Uppsala 1626 15/1 (Andreas Erici Wermelandus);
komminister i Grava 1630, kyrkoherde därstädes enl KM:ts fullmakt
1649 7/12, tillträde 1650. Död 1661. I drottnings Kristinas brev
1649 7/12 förordnas AU till kyrkoherde i Grava "emedan meninge man

i bemälte Grava socken hava oss i underdåninghet supplicerat och
begärt brevvisare och prästman Anders Erici Uraniun till sin
kykoherde och själasörjare såsom den där länge och väl i
församlingen tjänst haver". I ett kungligt brev utfärdat samma
dag,
heter det angående det nya pastoratet, att eftersom vi "förnimmer
att därunder är intet prästebord, helst enedan den socken av
långlig tid haver varit annexa till Karlstad, varför haver vi
förordnat och beviljat att det hemmanet Almar i bemälte socken och
Kils härad härefter skall vara prästebord under Grava pastorat.
Enligt F Fryxell hade AU rest till Stockholm för att utverka
drottnings Kristinas fullmakt på pastoratet."

Telefonnr till grava församling 054-530006
Pratat med ass. Anneli 950202

Gift med
Elin Jonsdotter, född i S Borgeby Sunne, död 1688-07-08 i Bryngfjorden, Grava.

Barn:
Erik Gravander, död 1667
Peter Gravander, död 1693
Johan Gravander, död 1671-11-15
Elisabeth Gravander
Jonas Gravander, född 1636-02-04, död 1697-08-15
Sara Gravandra, född 163?, död 1685-04-21
Ingrid Andersdotter Gravander, född 1641, död 1716

Antavla ]

Forskare:
© Claes-Göran Waller. Adress: Nyby Ärentuna, 74391 Storvreta, Sweden. Telefon: 018-367724
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger6 1998-06-01