Petrus Ragvaldi Fagrell
född 1667-03-29, död 1731-10-26
Petrus Ragvaldi Fagrell
f.1667-03-29
Åmål

d.1731-10-26


Komminister
Gåsborn


Biografi ] [ Barn ]

Ragvaldus Andreae
Fagrelius

f.1618-04-21
Järperud, Brunskog
d.1691-04-25
Brunskog, Brunskog
Kyrkoherde
Brunskog
Anders i Järperud

f.159? Gunnarskog, Brunskog
d.1632
Jordägande Bonde
                
                
Okänd

f.
d.1632

                
                
Sara
Gravandra

f.163?

d.1685-04-21
Brunskog, Brunskog


Andreas Erici
Uranius

f. Deje N Ullerud
d.1661 Grava
Kyrkoherde i Grava
                
                
Elin
Jonsdotter

f. S Borgeby Sunne
d.1688-07-08 Bryngfjorden, Grava

                
                
Startsida ] [ Register över namn ] [ Register över födelseorter ] [ Register över födelsedatum ]
Petrus Ragvaldi Fagrell,
född 1667-03-29 i Åmål, död 1731-10-26. Komminister i Gåsborn.

Följande är citerat fån Carin Widéns släktutredning:

Var den första ordinarie kapellanen i Gåsborn. Studerade i Uppsala
1683, prästvigdes 1686 och tillträde genast efter valet 1693-09-17
sin befattning i Gåsborn. Fagrell tjänstgjorde till 1731. Han var
välsignad med 11 barn, av vilka 5 dog i kopporna. Att med en sådan
barnaskara och med en liten lön, som han till stor del själv måste
inkassera av de betalningsskyldiga, hinna med alla prästerliga
göromål var inte lätt. Vid ett prästting i Filipstad 1708, till
vilket Gåsborns och övriga kapellförsamlingar och präster var
kallade, översågs Gåsborns kykobok. Dar fanns antecknade de döptas
namn samt faderns och faddrarnas men ej moders och "mångestädes
eij mehra barhnanammen af dhem som christnades". Hr Fagrell
"ursächtade sigh dhet the, som barnen med sigh til kyrkian har,
eij framkomma, förrän sammanringt är och således ingen anteckning
skie kan". Men prosten läste kyrkolagen för kapellanen och när han
därtill upptäckte, att de vigdas namn ej var anteckande sedan
1701-07-14, hotade han med anmälan till domkapitlet men stannade
vid att ge Fagrell en varning "för sådan wårdslöshet och
sielfswåld" samt noggran undervisning om hur böckerna skulle
föras. "Golfo elljes Gåsebornas församling Hr Fagrell godt
vittnesbörd så om gudstietens rigtiga underhållande som om dhes
wackra och ährbara lefwerne". Sannolikt berodde den bristfälliga
kyrkobokföringen på att arbetsfördelningen mellan kyrkoherden och
hans kapellan i Gåsborn inte var fullt klar. Detta framgår av att
kyrkoherden längre fram klagade över att vissa förrättningar inte
anmäldes till honom.

Gift med
Britta Norenia.

Barn:
Sara Fagrell, född 1696-04-04, död 1737-12-13
Johannes Petri Fagrell, född 1697-05-24, död 1725-10-06
Christina Fagrell, född 1699-06-01, död 1717-03-09
Per Fagrell, född 1701-02-19, död 1754-05-02
Samuel Andreas Fagrell, född 1702-02-10, död 1704-1024
Catharina Fagrell, född 1703-06-21, död 1703-07-14
Birgitta Fagrell, född 1705-04-24, död 1707-03-20
Anna Catharina Fagrell, född 1706-05-03, död 1706-09-24
Erland Fagrell, född 1708-01-04, död 1709-04-21
Christina Fagrell, född 1709-05-25, död 1739-12-28
Erland Fagrell, född 1710-10-27, död 1775-10-26

Antavla ]

Forskare:
© Claes-Göran Waller. Adress: Nyby Ärentuna, 74391 Storvreta, Sweden. Telefon: 018-367724
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger6 1998-06-01